کارخانه نمک پاینده ، اولین کارخانه نمک در کشور

در گذشته، یعنی حدود 20 سال قبل، روش تولید نمک این گونه بود که از معدن نمک، سنگ نمک را استخراج می کردند و سپس در کارخانه نمک آن سنگ نمک آسیاب می شد.
و در جهت مصارف خوراکی یا صنعتی یا موارد دیگر استفاده می شد.
پس از مدتی، بنابر دستور وزارت بهداشت، به نمک هایی که برای مصرف خوراکی ارسال می شدند، ید اضافه شد.
اما بعدها، یعنی حدود 20 سال قبل یا کمی نزدیکتر، نمک های خوراکی الزاما بر اساس قانون باید تصفیه می شدند، یا شستشو داده می شدند. و از اینجا بود که نام نمک ها نیز عوض شد.
یعنی نمک هایی که شستشو داده می شدند و برای مصرف خوراکی بودند، "نمک طبیعی" یا " نمک خوراکی " نامیده و نمک هایی که آسیاب می شدند، چون بیشتر برای مصارف صنعتی و کارخانه و ...(غیر از مصرف خوراکی) بودند، "نمک صنعتی" نام گرفتند.

تولید نمک در کارخانه نمک پاینده

نمک صنعتی امروزه به نام های

نمک دانه بندی
نمک آسیاب شده
نمک طبیعی
نمک گرانول
نمک ارگانیک
نمک جکش شده
نمک معمولی
نیز معروف است و در کارخانه نمک پاینده تولید و بسته بندی می شود.
و اما داستان و روش تولید این نمک های صنعتی یا نمک آسیاب شده.

کارخانه نمک

اسم محصول کاملا هویدای روش تولید آن است. ما در اینجا روش تولید نمک های آسیابی را در یکی از واحدهای کارخانه شماره 2 نمک کوبی گروه نمک پاینده کارخانجات و  معادن نمک پاینده توضیح می دهیم.

فرآیند تولید نمک

در کارخانه نمک ماده اولیه همان “سنگ نمک” است.
سنگ نمک با کامیون به کارخانه حمل می شود و در سالن شماره 1 یعنی سالن دپوی سنگ و واحد جکش خالی می شود.
در اینجا سنگ نمک را کارگر با بیل یا با لودر به داخل دهانه سنگ شکن ها هدایت می کند.
واحد سنگ شکن سنگ نمک را آسیاب و خورد می کنند و محصول خروجی از چکش، بین 3 مش یا حدود 8 میلیمتر تا 70 مش، خرد می شود.
حال، محصول بدست آمده، جهت تفکیک به طبقه سوم خط تولید و بر روی دو تا سرند اصلی a1 و a2 هدایت می شود.
محصول در این سرندها براساس سایز توری ها و اندازه خود دانه بندی ها، تفکیک و جداسازی می شوند.

فرآوری انواع نمک در کارخانه نمک پاینده

معمولا در اینجا نمک ها به 4 قسمت کلی تقسیم خواهند شد.

  1. نمک گرانول درشت یا نمک سررندی ( یعنی نمک های دانه بندی درشت و یا درشت تر از 8 مش یا 2.5 میلیمتر که در واحد نمک پاینده این نمک به طبقه دوم و سرند B2 هدایت می شود) در اینجا محصول به 3 قسمت مجددا تفکیک می شوند 1- نمک های درشت تر از 6 مش یا 4 میلیمتر که به آن نمک چکشی یا همان n-ch می گویند 2- و قسمت دیگر که بین 8 مش تا 6 مش است، نمک شیلاتی گفته می شود. که البته در کارخانه نمک پاینده همین نمک شیلاتی خود به دو قسمت مجزا تقسیم می شود و به نام شیلاتی درشت و شیلاتی یک دست با کد های N-SHd و N-SHv شناخته می شوند.
  2. نمک گرانول شکری که بین 8 مش تا 16 یا 14 مش است، به نام های شکری یا گرانول ریز نامیده می شود. البته در گروه کارخانجات نمک پاینده، همین نمک به دو قسمت دیگر تقسیم و با کد محصول N-SK تعریف می شوند.
  3. نمک صدفی که بین 16 مش تا 40 مش هستند.
    نمک های این گروه، معمولا نمک صدفی نام دارند که البته صدفی درشت/صدفی ریز/نمک 120 یا نمک 130 جز این طبقه هستند.
  4. نمک پدر که شبیه ارد هستند.

توضیحات :
در کارخانه های نمک کوبی هر چه تعداد دستگاه های تفکیکی بیشتر باشد، مسلما نمک های دانه بندی بهتر تفکیک می شوند و دامنه ی دانه بندی آنها منظم تر است.

BUY NOW