گروه محصولات N-SH

نمک شیلاتی ، نمک پنیری،  نمک شولاتی ،نمک والسی، نمک گرانول، نمک احیاء رزین ، نمک دباغی درشت ،نمک بلغور 

اینها نامهای هستند که در صنعت به گروه محصولات N-SH گفته میشود ولی بیشترین و معروفترین نام این محصول نمک شیلاتی یا نمک پنیری نامیده شده است شرکت نمک پاینده به دلیل حساسیت و نیاز مشتری به تخصصی بودن این نوع سایز نمک برای اولین اقدام به تولید این نوع نمک درسه نوع  یا 3 سایز نمک و 7 آنالیز متفاوت و تنوع بسته بندی نمک در 5 نوع بسته بندی اقدام نموده است.

روش تولید گروه محصولات N-SH

( یا همان نمک شیلاتی یا نمک گرانول دانه بندی )

درگروه کارخانجات مرکزی نمک و معادن پاینده ( خانه نمک ایران ) روش تولید این محصول به این صورت است که ابتدا سنگ نمک یا همان کلوخه نمک که درکارخان نمک ماده اولیه تولید بحساب می آید وارد واحد خردایش میشود،سنگ نمک  مذکور در واحد خردایش توسط دستگاه  آسیاب که درکارخانه های نمک به نام چکش معروف است ( چکش کارخانه ها نمک از نوع چکش فکی 20چکشه یا 24 چکشه است ) کوبیده و به ابعاد کوچک تبدیل میشود ، معمولا باتوجه به اندازه چکش ها و اندازه یا همان فاصله بین فنرهای چکش که نمک های کوبیده شده از آن رد میشوند درنتیجه نمک کوبیده شده یا همان نمک چکش شده که به نام نمک چکشی نیز معروف است.تمام دانه بندی های محصولات کارخانه نمک دراین محصول خارج شده از چکش موجود است که میتواند بین 80مش یعنی نمک 0.17میلمتر تا حدودا 6 میلیمتر باشد.

گروه محصولات N-SH

(انواع دانه بندی این محصول )

N-SHd

این نوع نمک محعمولا دربازار به نام نمک شیلاتی یا نمک پنیری نامیده میشود.

درشرکت نمک پاینده معمولا درشترین سایز خروجی از تفکیک سرندها این نوع سایز بوده است و دربالاترین طبقه سرند بعداز اورسایز درنمک پاینده  این نوع سایز نمک تولید میشود.

معمولا دراکثرکارخانجات و همچنین نمک پاینده  سایز این نمک از 3مش  کوچکتر و تا 8مش بوده است البته درصدی هم حدودا 10درصد زیر 8مش تا 15مش یاحتی گاها تا35مش نیز مشاهده میشود که بعلت درست عمل نکردن تفکیک سرندها ویا خردایش نادرست وهمچنین عدم  تقسیم یکنواخت بارروی سرندها این ایراد دردانه بندی این محصول دیده میشود.

ازآنجای که درنمک هرچه دانه بندی ریزتر میشود تاحدودی خلوصیت نمک کمتر شده لذا بهتراست دردشت دانه ها سعی شود از ورود دانه های غیر مجار ریز جلوگیری شود که درنمک پاینده روی این مورد توجه خاصی شده است.

درنمک پاینده باتوجه به اینکه این سایز نمک معمولا اهمیت خاصی درصنایع ریز .زیتون.سختیگیری آب.بویلرها.دیگ های بخار.دستگاهای تفکیک اتمیک.صنعت پنیرسازی.صنعت شیلات و …بکارمیرود و لذا خلوصیت محصول ازاهمیت بالای برخوردار است لذا سعی شده یکنواختی دامنه محصول و پراکندگی دانه ها را به حداقل ممکن برسانیم تاجای که  زیر 8مش وجود نداشته باشد  و دامنه به حداقل پراکندگی برسد.

N-SHv

در شرکت نمک پاینده باتوجه به اهمیت استفاده صنعت از نوع نمک شیلاتی/پنیری ( N-SHd ) و تقاضای مشتری بر  یکنواخت بودن و هماهنگ بودن دانه بندی ها  لذا اقدام به تولید نوع خاصی از این محصول با نام تجاری N-SHv نموده ایم

نمک N-SHv تفاوتهای فاحشی با نمونه همگانی نمک شیلاتی / پنیری دارد

  • علاوه برکاربرد این محصول عینا و مشابه همان نمک شیلاتی/پنیری و …..
  • این محصول بدلیل شرایط خاص تولید دارای دامنه همسانی بسیار محدود و یک دست میباشد تاجای که برای نمک پایدنده میسر است دامنه همسانی را تا 1مش محدود کنیم یعنی بین 8مش تا7مش یا 8مش تا6مش یا 7تا 6  یا 6تا 5مش و سایر موارد
  • بعلت تولید خاص و قربالگری مجدد این محصول لذا تحت هیچ عنوان نرمه ویاگرده نمک که یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار معکوس درنمک و موجبات خرابی و ….نمک میشود وجود ندارد
  • نمک پاینده به راحتی امکان تولید این محصول را در رنج دانه بندی باهمسانی دانه ها و پراکندگی دانه بندی مورد نظر مشتری تولید میکند

شرکت نمک پاینده فعال در صنعت نمک کشور آمادگی خود را جهت تامین مواد اولیه کارخانجات دباغی وسایر مراکز مصرف کننده نمک اعلام می دارد . از آنجا که آماده سازی چرم ( پوست ) توسط پخت آنها توسط نمک انجام می شود ، پخت آب را از چرم وپوست با استفاده از اختلاف فشار اسمزی بیرون می کشد و رطوبت چرم و پوست تا حد زیادی کاهش می یابد تا جائی که باکتریها قادر به رشد نیستند. درروش نمک سود کردن مرطوب ، پوست را با مقدار زیاد ی نمک شور می کنند ، سپس در حدود 30روز فشرده می شوند . در روش آب نمک پخت چرم ها در حمام آب – نمک در حدود 16 روز تحریک می شوند. پخت در حمام آب – نمک می تواند در دمای بسیار پائین با حفظ پوست انجام شود . در قدیم دباغ نیاز داشت که فیبرهای مورا از پوست جدا کند. برای این کار یا باید پوست را در ادرار(دارای نمک) می خیساندند، یا به مدت چند ماه در آب نمک فرو می بردند، بعد از اینکه الیاف موسست می شدند آنها را با چاقو می خراشیدند.از این نمک به عنوان نمک دباغی نام برده میشود . خریداران محترم جهت آگهی وکسب اطلاع از قیمت نمک و نحوه فروش انواع نمک با خلوص متفاوت از دفتر مرکزی نمک پاینده اطلاعات لازم را کسب کنند

نمک مخصوص این صنعت در شرکت نمک پاینده با مشخصات ذیل پیشنهاد میشود

نمک شیلاتی، نمک پنیری، نمک شولاتی، نمک والسی، نمک گرانول رزین، دباغی درشت.

این نوع نمک معمولا دربازار به نام نمک شیلاتی یانمک پنیری نامیده میشود

شرکت نمک پاینده به دلیل حساسیت و نیاز مشتری به تخصصی بودن این نوع سایز نمک برای اولین اقدام به تولید این نوع نمک در دو شرایط و نام مجزا نموده است.

N-SHd

این نوع نمک معمولا دربازار به نام نمک شیلاتی یانمک پنیری نامیده میشود

درشرکت نمک پاینده معمولا درشترین سایز خروجی از تفکیک سرندها این نوع سایز بوده است و دربالاترین طبقه سرند بعداز اورسایز درنمک پاینده  این نوع سایز نمک تولید میشود

معمولا دراکثرکارخانجات و همچنین نمک پاینده  سایز این نمک از 3مش  کوچکتر و تا 8مش بوده است البته درصدی هم حدودا 10درصد زیر 8مش تا 15مش یاحتی گاها تا35مش نیز مشاهده میشود که بعلت درست عمل نکردن تفکیک سرندها ویا خردایش نادرست وهمچنین عدم  تقسیم یکنواخت بارروی سرندها این ایراد دردانه بندی این محصول دیده میشود

ازآنجای که درنمک هرچه دانه بندی ریزتر میشود تاحدودی خلوصیت نمک کمتر شده لذا بهتراست دردشت دانه ها سعی شود از ورود دانه های غیر مجار ریز جلوگیری شود که درنمک پاینده روی این مورد توجه خاصی شده است

درنمک پاینده باتوجه به اینکه این سایز نمک معمولا اهمیت خاصی درصنایع ریز .زیتون.سختیگیری آب.بویلرها.دیگ های بخار.دستگاهای تفکیک اتمیک.صنعت پنیرسازی.صنعت شیلات و …بکارمیرود و لذا خلوصیت محصول ازاهمیت بالای برخوردار است لذا سعی شده یکنواختی دامنه محصول و پراکندگی دانه ها را به حداقل ممکن برسانیم تاجای که  زیر 8مش وجود نداشته باشد  و دامنه به حداقل پراکندگی برسد.

گروه محصولات N-SH

N-SHv

درشرکت نمک پاینده باتوجه به اهمیت استفاده صنعت از نوع نمک شیلاتی/پنیری ( N-SHd ) و تقاضای مشتری بر یکنواخت بودن و هماهنگ بودن دانه بندی ها  لذا اقدام به تولید نوع خاصی ازاین محصول با نام تجاری N-SHvن موده ایم

نمک N-SHv تفاوتهای فاحشی بانومنه همگانی نمک شیلاتی /پنیری دارد

  • علاوه برکاربرد این محصول عینا و مشابه همان نمک شیلاتی/پنیری و …..
  • این محصول بدلیل شرایط خاص تولید دارای دامنه همسانی بسیار محدود و یک دست میباشد تاجای که برای نمک پایدنده میسر است دامنه همسانی را تا 1مش محدود کنیم   یعنی بین 8مش تا7مش   یا 8مش تا6مش  یا 7تا 6  یا 6تا 5مش و سایر موارد
  • بعلت تولید خاص و قربالگری مجدد این محصول لذا تحت هیچ عنوان نرمه ویاگرده نمک که یکی از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار معکوس درنمک و موجبات خرابی و ….نمک میشود وجود ندارد
  • نمک پاینده به راحتی امکان تولید این محصول را در رنج دانه بندی باهمسانی دانه ها و پراکندگی دانه بندی مورد نظر مشتری تولید میکند

توضیحات بیشتر درباره گروه محصولات N-SH

پس از انتقال سنگ نمک به چکش و آسیاب نمک توسط آسیاب ، دستگاه  سنگ شكن سنگ نمك را شكسته و نمك آسیاب شده ونمک آسیاب شده بین 70مش تا 8 مش دامنه دارد . دانه هاي نمك با اندازه حدوداً بزرگتر از يك میلیمتر و كوچكتر از يك سانتی متر كه تقريباً بزرگترين سايز دانه بندي محسوب مي شود، نمك شيلاتي نامگذاري شده است. دليل اين نامگذاري كاربرد عمده اين سايز از دانه بندي در صنعت شيلات و گندزدايي است كه البته اين تنها يكي از موارد مصرف نمك شيلاتي است. البته این دانه بندی از نمک در صنایع دیگری هم کارایی دارد. بعنوان مثال در مراحل ابتدایی از فراوری زیتون(تلخی گیری)

نمک شیلاتی با نام نمک بلغوره در برخی از شهرستانهای کشور شناخنه می شود.

گروه محصولات N-SH

گروه محصولات N-SH

BUY NOW