آدرس دفتر مرکزی
دفتر مرکزی : 1-گرمسار میدان انقلاب .روبروی پمپ بنزین ساختمان پاسارگاد طبقه 5 واحد 20 و21 گروه نمک پاینده
کارخانه نمک پاینده
کارخانه شماره 1: گرمسار .شهرک صنعتی فجر میدان دوم . دست راست انتهای بلوار .بعد از میدان بلوار دوم انتهای بلوار ئست راست
کارخانه 2 شهرک صنعتی فجر : میدان لاله . بلوار لاله شرقی . بلوار دانش .نبش چهارراه دست راست نمک پاینده
کارخانه شماره 3 : گرمسار .شهرک صنعتی گرمسار .انتهای بلوار اصلی . بلوار صنعت .صنعت 4 .انتهای صنعت 4 .دست راست کارخانه نمک پاینده
معدن نمک شماره 1- کیلیومتر 10جاده گرمسار به تهران .لاین برگشت به گرمسار.جاده معادن نمک .بعد از انبار مواد ناریه .کیلومتر 6 معدن نمک پاینده
معدن نمک شماره 2: گرمسار.نرسیده به گرمسار .جنب اتوبان جدید گرمسار به قم .جاده معدن نمک . معدن نمک پاینده

شماره های تماس

کارخانه نمک پاینده واحد ۱
نمک پاینده کارخانه شماره ۲
کارخانه نمک پاینده واحد 3
معدن نمک پاینده
BUY NOW