ایزو 22000

aگروه کارخانجات ومعادن نمک پاینده

نمک مکزی

نمک پاینده

ایزو و استاندارد 22000

ایزو 22000  استاندارد ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی

 ایزو استاندارد بین المللی ایزو ۲۲۰۰۰ شامل  یک مجموعه ای کامل و دقیق از دستورالعمل ها و قوانین  و مقرراتی است که سازمانها و کارخانجات تولیدی  و  شرکت ها با رعایت آنها می توانند سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را که یکی از مهمترین سیستم های  ایمنی میباشد در سازمان خود پیاده سازی و اجرا نمایند.

جالب است بدانید یکی از موفقیت آمیز تین ایزو و استانداردهای تدوین شده  همین ایزو 22000 است و علت اصلی  و مهم موفقیت  این استاندارد ISO 22000 ، قابلیت و توانمندی آن در کنترل ودقت و مدیریت کلیه و تمامی   دقیق فرایند ها و مراحل یک پارچه تولید، فرآوری و عرضه مواد غذایی از محصول برداشت شده از مزرعه تا فرآوری در کارخانه، انبارش، بسته بندی و ارائه محصول نهایی است.

هدف  اصلی و مهم  از تدوین استاندارد بین المللی ISO 22000 تعیین  ومشخص کردن الزامات سیستم مدیریت دقیق و حساس  یکپارچه ایمنی مواد غذایی بوده است  که درنتیجه بی شک  برای اثبات توانایی کنترل کردن خطرات ایمنی مواد غذایی یک کاخانه و واحد تولیدی  در زنجیره  فرایند و دپو و فروش مواد غذای لازم می باشد. این الزامات  بی شک مسلما برای تضمین ایمنی مواد غذایی در زمان مصرف انسان ضروری  و الزام آور می باشد.

ایزو 22000 در گروه کارخانجات نمک و معادن نمک پاینده

بی شک یکی از بزرگترین  بازارهای مصرف نمک و صنعت نمک  . نمک خوراکی میباشد

نمک خوراکی را میتوان به چند دسته تقسیم کرد

نمک خوراکی سفره

نمک خوراکی مواد غذائی

نمک جهت صنایع خوراکی

بااین حساب قطعا مجموعه نمک پاینده .گروه کارخانجات نمک و معادن نمک پاینده  از اوایل اردیبهش 1386 تصمیم گرفت تا تمامی استانداردها و  پارامترهای ایمین و کیفیتی در خصوص  بهداشت و  قوانین بهداشتی و ایمنی در زمینه  نمک خوراکی را رعایت و به مرحله پیاده ازی الزامی برساند و به همین جهت پس از 8ماه تلاش شبانه روزی نهایتا در اردیبهش 1386 مجموعه نمک پاینده موفق شد در زمینه تولید نمک و محصولات  نمک  تمامی گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی را اخذ نماید

BUY NOW