گواهی نامه های بین المللی نمک پاینده

در این مطلب شما می توانید کلیه گواهی نامه های بین المللی نمک پاینده را جهت تایید و اطمینان جهت همکاری با نمک پاینده، مشاهده کنید.

شرکت نمک پاینده اولین واحد نمونه استاندارد تولید نمک در کشور ایران می باشد که بر اساس استاندارد های جهانی بنا شده است و با اخذ گواهی نامه های بین المللی توانسته جایگاه نخست تولید نمک استاندارد را از آن خود کند

BUY NOW