کارخانه نمک و تولید نمک

تولید نمک های دانه بندی
نمک در بازار و تولید و کارخانه های نمک به چند نام و معرفی مشود
– نمک خوراکی
– نمک صنعتی
– سنگ نمک
ما در این مقاله در مورد نمک صنعتی صحبت میکنیم

نمک صنعتی شاید کلمه یا مفهوم درستی در مورد این نوع محصول نمک نباشد
اما از کجا و به چه دلیل به این نوع نمک ها نمک صنعتی میگویند

جواب آن خیلی ساده و شاید اندکی غیر واقعی
در گذشته یعنی حدودا 20سال قبل نمک فقط به این روش تولید میشد که از معدن نمک سنگ نمک را استخراج میکردند و سپس درکارخانه نمک آن سنگ نمک آسیاب میشد
و جهت مصارف نمک خوراکی یا صنایع یا هر مورد دیگری استفاده میشده است
پس از مدتی برابر دستور بهداشت به نمک های که قراربود برای مصرف خوراکی ارسال شوند ید اضافه شد
اما بعدها یعنی همان حدود 20سال قبل یا کمی نزدیکتر نمک های خوراکی الزامابراساس قانون باید تسویه یا شستشو میشدند و از اینجا بود که نام نمک ها عوض شد
یعنی نمک های که شسته میشدند را نمک خوراکی
نمک های معمولی و طبیعی اسیاب شده را چون بیشتر و یا در ظاهر داستان برای مصارف صنعت و کارخانه و …یا غیرازخوراکی ارسال میکردند به نام نمک صنعتی نام گذاری شد

البته نمک صنعتی امروز به نام های
نمک دانه بندی
نمک آسیاب شده
نمک طبیعی
نمک گرانول
نمک ارگانیک
نمک جکش شده
نمک معمولی
نیز مینامند
و اما داستان و روش تولید این نمک های صنعتی یا نمک آسیاب شده

کارخانه نمک خوراکی

اسم محصول کاملا هویدای روش تولید آن است ما دراینجا روش تولید نمک های آسیابی را در یکی از واحدهای کارخانه شماره 2 نمک کوبی گروه نمک پاینده .کارخانجات و معادن نمک پاینده توضیح میدهیم
در کارخانه نمک ماده اولیه همان سنگ نمک است
سنگ نمک با کامیون به کارخانه حمل میشود و در سالن شماره 1 یعنی سالن دپوی سنگ و واحد جکش خالی میشود
دراینجا سنگ نمک را کارگر با بیل یا با لودر به داخل دهانه سنگ شکن ها هدایت میکند
واحد سنگ شکن سنگ نمک را آسیاب و خورد میکند و محصول خروجی از چکش بین 3مش یا حدود 8میلیمتر تا 70مش خرد میکند
حال محصول بدست امده جهت تفکیک به طبقه سوم خط تولید و برروی دوتا سرند اصلی a1 و a2 هدایت میشود
محصول دراین سرندها براساس سایز توری ها و اندازه خود دانه بندی ها تفکیک و جداسازی میشوند
معمولا دراینجا نمک ها به 4 قسمت کلی تقسیم خواهند شد.

  1. نمک گرانول درشت یا نمک سررندی ( یعنی نمک های دانه بندی درشت ویا درشتر از 8 مش یا 2.5 میلیمتر که در واحد نمک پاینده این نمک به طبقه دوم و سرند B2 هدایت میشود دراینجا محصول به 3 قسمت مجددا تفکیک میشوند 1- نمک های درشتر از 6مش یا 4میلمتر که به آن نمک چکشی یا همان n-chمیگویند 2- و قسمت دیگر که بین 8مش تا 6مش است نمک شیلاتی گفته میشود که البته در کارخانه نمک پاینده همین نمک شیلاتی خود به دوقسمت مجزا تقسیم میشود و بنام شیلاتی درشت و شیلاتی یک دست با کد های N-SHd و N-SHv شناخته میشوند
  2. نمک گرانول شکری که بین 8مش تا 16یا14مش است به نام های شکری.یا گرانول ریز نامیده میشود البته در گروه کارخانجات نمک پاینده همین نمک به دو قسمت دیگر تقسیم میشود و با کد محصول N-SKتعریف میشوند
  3. نمک های صدفی که بین 16مش تا 40مش هستن
    نمک های این گروه معمولا به نام نمک صدفی مشخص میشوند که البته صدفی درشت/صدفی ریز/نمک 120 یا نمک130 جز این طبقه هستند
  4. نمک های پدر که شبیه ارد هستن

توضیحات :
در کارخانه های نمک کوبی هرچه تعداد دستگاهای تفکیک بیشتر شوند مسلما نمک های دانه بندی بهتر تفکیک میشوند و دامنه دانه بندی انها منظم تر است