شعار و اهداف سازمان

اهداف و شعار سازمان شرکت نمک پاینده

ما اعضای خانواده شرکت نمک پاینده در راستای اهداف و اندیشه شرکت نمک پاینده  به اصول خویش که همانا موارد ذیل می باشد هم قسم و متعهد می باشیم:

1-راستی، انصاف و نیکی در پندار، گفتار و کردارمان
2-احترام به ارزش های انسانی خود و دیگران
3-بیگانه شدن با واژه «نه» دربرابر مشتری
4- تلاش درراه بهبود کیفیت و خدمات به مشتریان و صنعت مملکت عزیزمان
5-حرکت مستمر در مسیر تعالی (دوری از ایستائی و تنبلی)
6-عشق و ایمان به اهداف تیم و خانواده شرکت نمک پاینده
7-اعتلای روزافزون کیفیت کار
8-ایجاد احساس رضایت و لذت از حضور برای خود و دیگران دربازار
9-اعتقاد به آرمان، فرهنگ و ارزش های سازمان نمک پاینده و مشتریان
10-ایمان به ولی نعمت بودن مشتری و تکریم مراجعین و مخاطبین گرامی
11-ایمان به اندیشیدن، نوآوری و خلاقیت و کیفیت
12-تعهد در حفظ ارزشهای برند نمک پاینده
13-تعهد به فراهم آوردن یک مجموعه پویا و مشتری مدار
14-تلاش برای پیشتاز بودن درکیفیت و ارائه بهترینها دراین صنعت

شعار و متن سازمان

همیشه و در تمام طول زندگی باید سعی کنیم برای منحصر بفرد بودن تلاش کنیم

منحصربفرد در روابط

منحصربفرد در زندگی

منحصربفرد درارائه خدمات به دیگران و مشتریان خود

منحصــــــــــر بفرد مثل نمک

ما منحصر بفرد باشیم حتی اگر دیگران متوجه نمیشوند مطمئن باشید وقتی نباشیم تازه نبودنمان به شدت احساس میشود

مثل نمک

نمک وقتی هست وجودش و مزه منحصر بفردش احساس نمیشود

اما وقتی  نمک  نیست

آن وقت همه چیز بی مزه میشود

پس سعی کنیم به کمک هم  مثل نمک منحصر بفردباشیم  تاوقتی نیستیم نبودنمان احساس شود

تا وقتی هست 1200 صنعت در دنیا درحال کار است  واگر نباشد ؟!!!!!!!!!!!!!!

گروه نمک پاینده مجموعه ای منحصر بفرد در صنعت نمک

(کارخانجات  تولید نمک دانه بندی –نمک صنعتی-نمک خوراکی-سنگ نمک ومعادن نمک-نمک های تزئینی .طبی و …..)

خدماتی منحصر به فرد در صنعت  نمک  مانند خوصوصیات خود نمک در ارائه انواع محصولات نمک و فروش و تامین این محصول منحصر بفرد

تنوع زیاد و منحصر به فرد محصولات نمک

خدمات فروش

ما در خانواده نمک پاینده ارائه خدمات و مشتری مداری را مثل نمک شور شور کرده ایم و به مثال معروف شورش را در آورده ایم

نمک پاینده

محصول منحصر به فرد نمک را با بسته بندی و خدمات ویژه از مجموعه منحصر بفرد با خدماتی منحصر به فرد بخواهیم

گروه مرکزی کارخانجات ومعادن نمک پاینده

گروه نمک پاینده

  • شور شور در ارائه خدمات وسرویس دهی به مشتریان مثل خود نمک شور
  • باصداقت و روراست با مشتریان خود مانند شفافیت خود نمک
  • بدون هیچ اشتباه در کیفیت و 100درصد استاندارد درارائه خدمات مثل خود نمک که همیشه پاکیزه و ضدمیکروب است
  • به شدت وبا سرعت انعطاف پذیر دربرابر خواسته های مشتریان خود وبیگانه با کلمه نه مثل خود نمک که سریع درپاکی آب حل میشود
  • در آخر کارنامه ای سفید و قابل قبول  مثل خود نمک که همیشه سفید است و سفید

گروه مرکزی کارخانجات ومعادن نمک پاینده

گروه نمک پاینده

انتخاب-مجموعه-نمک-پاینده-و-قرارگرفتن-در-جمع-50-برند-برتر-مدیران-شایسته-مشتری-مدار

 

BUY NOW